Eredményt hirdettünk a Népliget ötletpályázaton

A Népliget Budapest parkhálózatának legnagyobb zöldfelülettel rendelkező, gazdag múltjához képest kissé rossz hírű parkja. A Népliget megújítása ezért a Radó Dezső terv egyik legfontosabb kulcsprojektjei között szerepel. Az első lépésben széles körű lakossági bevonással, az állami szereplőkkel, valamint kerületi önkormányzattal együttműködésben készítettük el a Népliget stratégiai tervét, hogy hosszú távú jövőképet vázoljunk a park ütemezett megújítására.

A Népliget megújításának következő lépéseként tájépítészeti ötletpályázatot hirdettünk, hogy a szakmai versenyben derüljön ki, milyen koncepcióterv képezze alapját a Népliget lépésről-lépésre történő rehabilitációjának. A célunk az volt, hogy a Népliget történeti kert jellegét tiszteletben tartó, izgalmas, a klímaváltozás kihívásaira választ adó tervekkel elindítsuk a Népliget következő, felívelő korszakát, mindezt a Városligetre jellemző aránytalan beépítések, vagy felesleges lombkoronasétányok nélkül.

A pályázat iránt nagy érdeklődés mutatkozott: összesen 16 pályamű érkezett, melyeket a tájépítész szakma elismert szakembereiből, valamint a Népliget megújításában érdekelt szereplőkből álló bírálóbizottság értékelt, és választotta ki a díjazott terveket.

A Bírálóbizottságban a főváros szakemberein kívül olyan szakmai szervezetek, mint a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építészkamara, a Magyar Tájépítészek Szövetsége, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Központ és a Magyar Kertörökség Közalapítvány is képviseltette magát. Azt, hogy politikai oldalaktól függetlenül valójában közösek a célok, mi sem bizonyítja egyértelműbben, mint hogy a X. kerület Kőbányai Önkormányzata, valamint az Építés és Közlekedési Minisztérium is delegált tagot a Bírálóbizottságba.

A pályázat bírálóbizottsága az összes beérkezett pályaművet részletesen értékelte, majd konszenzussal döntött a díjazott és megvételben részesült pályaművek sorrendjéről. A Bírálóbizottság 6 pályaművet tartott értékesnek és szakmailag megalapozottnak, ám első helyet nem ítélt oda.

Második helyen díjazták a 4D Tájépítész iroda által készített pályamunkát. A tervjavaslat szerint a történeti térszerkezet és úthálózat megtartása és megújítása visszafogott rekreációs programmal és gazdag növényalkalmazással párosul.

A harmadik helyre három koncepciót is megszavazott a zsűri.

Az Újirány Tájépítész Kft. tervei az ökológiai, kulturális és társadalmi megújításra fektetnek kiemelt hangsúlyt. A terv a parkerdei állapotnak a védelmét tűzi ki célul, miközben az úthálózat és a tisztás rendszer részleges visszaállítására is javaslatot tesz.

Az OpenSpace Kft. által készített pályázat kerüli a látványos, öncélú attrakciókat, szép megoldásokat ad a fennálló problémákra. A pályamunka legerősebb gondolata a természeti értékek védelme és a kialakult táji értékek megőrzése.

A Geum Műterem Kft. pályázati terve a Népliget megújítását – a történeti kert értékeinek elsőbbsége mellett – a városi park rekreációs szolgáltatásának erősítésével képzeli el.

A következő két pályamű egyes részmegoldásait tartotta a Bizottság kiemelkedően értékesnek.

A Garten Stúdió Kft tervei között a történeti kert eredeti térszerkezete, a parki úthálózat visszaállítása továbbá a zöldfelületek kapnak kiemelkedő hangsúlyt.

Az Objekt Tájépítész Iroda Kft. által beküldött pályamű a bizottság szerint bátran nyúl a helyi adottságokhoz, miközben harmonikus, kifinomult tájépítészeti koncepciót tükröz. Jól megtalálja a történeti kert tájképi útvonalvezetéséhez kapcsolódó kortárs formákat.

A díjazott pályaműveket ebben a cikkünkben mutatjuk be részletesen.

Mik a következő lépések?

A következő lépésben, a díjazott pályaművek ötleteit felhasználva, összerajzoljuk a Népliget koncepciótervét. Ezt követően pedig apró lépésekkel elindítjuk a Népliget rendbetételét: csökkentjük a park belső forgalmát, elbontjuk a bezárt pavilonokat, és rendezzük a terület tulajdonviszonyait, hogy hosszú, szívós munkával átformáljuk az embereknek a Népligetről alkotott képét.